246962389_167322805607141_4585408871674767957_n.jpg

 

Kreševski građanski pokret počeo je s potpisivanjem peticije kojom pozivaju nadležne institucije da u okviru svojih ovlasti reagiraju na uočene nepravilnosti i zabrane rad  kamenoloma i krečnjare dok ne ispuni sve potrebe uvjete za rad tako da ne zagađuju okolinu i ne ugrožavaju zdravlje mještana.

Peticijom građani Kreševa žele istaknuti svoj jedinstven zahtjev a to je da je krajnje vrijeme da kamenolom i krečnjara u Kreševu počnu raditi u skladu sa zakonom.

“I ranije smo isticali da mi od svojih zahtjeva nećemo odustati. Nedopustivo je da tvrtka BFS  D.O.O. Kreševo nema validno rješenje o vodnoj dozvoli te da joj je na osnovu utvrđenog  činjeničnog stanja izdato Rješenje kojim se ''zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita'' i da se nakon 4 prekršajna naloga  zbog toga, nastavi s ispuštanjem mulja u rijeku Kreševčicu. Ovom peticijom tražimo konačni prestanak nezakonitog rada kamenoloma i dosljedno poštivanje okolinske dozvole prilikom rada  krečnjare. Apeliramo na sve nadležne da reagiraju i zaustave ovakve neregularnosti koje svakodnevno ugrožavaju zdravlje svih nas. Zahtijevamo da neko za ove propuste odgovara”, navode predstavnici Kreševskog građanskog pokreta.  

Čak je i Rudarsko – geološka inspekcija Ministarstva Gospodarstva SBK 2019. godine zabranila gospodarskom društvu BFS d.o.o. da vrši obavljanje rudarskih poslova na lokalitetima Rastovica i Krčevine do pribavljanja odobrenja za istraživanje i eksploataciju te ostala odobrenja propisana Zakonom o rudarstvu.   Podsjećamo, mještani naselja Bjelovići se od 2018. godine bori s neregularnostima u radu kamenoloma i krečnjare. Iako su im predstavnici poduzeća BFS D.O.O. na sastanku sa načelnikom općine obećali nabaviti još jednu muljnu crpku i džambo vreće za mulj, obećanja nisu ispunjena, te su mještani organizirali prosvjede i blokadu puta 7. i 8. veljače 2018.
Kao rezultat tih provjeda tvrka BFS D.O.O pokrenula je prekršajni postupak uz naplatu štete protiv mještana koji su blokirali put.
''Ponavljamo da nećemo odustati - iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja - nećemo stati dok se ne zaustavi nelegalan rad kamenoloma i krečnjare zbog kojeg je nama i našoj djeci ugroženo zdravlje i život.

U prethodnom periodu smo od Federalne uprave za inspekcijske poslove tražili ponovni inspekcijski nadzor na licu mjesta i kažnjavanje subjekta nadzora u skladu sa zakonom, imajući u vidu ponovnu ekološku katastrofu koja se prostire sve  do Kiseljaka, Fojnice i Visokog uzrokovanu nelegalnim radom kamenoloma i krečnjare u  Kreševu'', navode mještani.

-bljesak.info

 

247074306_167322952273793_1535042263561992604_n.jpg

 

247104526_167323132273775_1532297093783384242_n.jpg

 

247404440_167323145607107_949496002264225589_n.jpg

 

247436006_167322868940468_5271716587296214097_n.jpg

 

247448346_167323245607097_8677116456986058646_n.jpg

 

247837197_167323085607113_7829516804790072644_n_1.jpg

 

Copyright 2005-2020 KRESEVO.INFO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17