kresevoinfologo2016

fojnica

Na 52. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 21. do 23. novembra 2011. godine predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović i članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry, donijeli su odluke o proglašenju četrnaest dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.1.Kulturni pejzaž – memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“ u Drvaru, FBiH,
2.Arheološko područje – Skelani, općina Srebrenica, RS,
3.Arheološko područje – ostaci Kasnoantičke bazilike, Vrba, općina Glamoč, FBiH,
4.Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo, FBiH,
5.Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, općina Srebrenica, RS,
6.Prirodno graditeljska cjelina crkve svetoga Duha i Franjevačkog samostana u Fojnici, FBiH,
7.Graditeljska cjelina – Tekiija u Živčićima kod Fojnice, općina Fojnica, FBiH,
8.Historijsko područje – Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici, RS,
9.Historijsko područje – Harem džamije u Gornjim Potočarima, općina Srebrenica, RS,
10.Graditeljska cjelina – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici, FBiH,
11.Graditeljska cjelina – džamija u Ćojluku, općina Srebrenik, FBiH,
12.Historijsko područje – Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, općina Višegrad, RS,
13.Historijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, FBiH,
14.Historijski spomenik – Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama, RS.

Na osnovu Kriterija za donošenje odluka za proglašenje nacionalnog spomenika, Komisija je donijela i osam negativnih odluka za dobra koja ne ispunjavaju kriterije:

1.Petrička džamija u Srebrenici, RS,
2.Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici, RS,
3.Džamija u Osatici kod Srebrenice, RS,
4.Džamija u Dobraku, općina Srebrenica, RS,
5.Historijski spomenik – Safikadin mezar u Banjoj Luci, RS,
6.Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama, općina Ilidža, FBiH,
7.Zgrada nekadašnje hidroelektrane u Jajcu, općina Jajce, FBiH,
8.Džamija Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu, FBiH.

Na sjednici je donesena i odluka za produženje režima zaštite kulturno-historijskih dobara za koje su ponesene peticije kojima je režim zaštite istekao u periodu od 30.08.2011. do 30.11.2011. godine.

1.Adem-agina vila, Tešanj
2.Mezar pjesnika Muse Ćazima Ćatića, Tešanj
3.Muftijin konak, Tešanj
4.Kuća porodice Gašić u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, Mrkonjić Grad
5.Šurkovića kula u Odžacima, Konjic
6.Nekropola sa stećcima na brdu u selu Dokanj, Tuzla
7.Osamljeni stećak stub u Par selu, Tuzla
8.Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suho Polje u selu Obalj, Kalinovik
9.Nekropola sa stećcima na lokalitetu Gornje Suho Polje u selu Obalj, Kalinovik
10.Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kladovo Polje u selu Obalj, Kalinovik
11.Nekropola sa stećcima i nišanima u Putojevićima i Kreminu, Foča
12.Hajduk kula na Kručevića brdu, Čitluk
13.Stambeno-poslovna zgrada (Vakuf Havadža Kemaludina) na uglu ulica Čemaluša i Ferhadija, Sarajevo
14.Zemljani tumuli na Kupreškom polju, Kupres
15.Nekropola sa stećcima u Morinama, Nevesinje
16.Dolina Studenog potoka Umoljani na Bjelašnici, sa stočarskim naseljima Gradina i Umoljani, Trnovo
17.Područje Marindvora u Sarajevu (ulice: Titova 2, 4, 6, 8, hotel "Zagreb", 12, 14, 16, Titova 7 (Šumska uprava); ulica Kralja Tvrtka 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; Augusta Brauna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ulica Hiseta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ulica Valtera Perića (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20)
18.Most na rijeci Bregavi u mjestu Do, Berkovići
19.Mezarje porodice Budnjo u Gornjem Budnju, Foča
20.Bunker na ušću Lašve u Bosnu, Zenica
21.Groblje u Gornjoj Blatnici, Čitluk

Komisija je u periodu od svog osnivanja i zaključno sa 52. sjednicom donijela 653 odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

Uz graditeljsku cjelinu Tekija u Živčićima kod Fojnice, na listi dobara je i Prirodno graditeljska cjelina crkve Duha Svetoga i Franjevačkog samostana u Fojnici, a tu spadaju: Rupnovac sa samostanskom kućom i voćnjakom; Lastve i dio Bara; groblje Karauša sa kapelicom i kriptom; Brdo Križ sa šumom i voćnjakom; mjesto Podkrižem; samostanska crkva, zgrada muzeja i samostana. Pokretno blago (muzejski eksponati, stare knjige, arhiv, slike) Franjevačkog samostana u Fojnici već je proglašeno nacionalnim spomenikom.

Ovom prigodom želimo još jednom zahvaliti djelatnicima iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Emiru Softiću i Nikolini Stojanović, koji su vrijedno radili na prikupljanju materijala za prezentaciju. Zahvaljujemo i Komisiji na čelu sa prof. dr. Dubravkom Lovrenovićem, koji su prepoznali vrijednost Franjevačkog samostana u Fojnici, te ga proglasili nacionalnim dobrom Bosne i Hercegovine.

 • alkus.jpg
 • bbk.jpg
 • citrin.jpg
 • click.jpg
 • dezevice.jpg
 • logofb.png
 • milfas.jpg
 • milicevic.jpg
 • mis.jpg
 • nevra.jpg
 • pd_bitovnja.jpg
 • stilomatic.jpg

artinfo line

Kontakt