kresevoinfologo2016

RIBOLOVNO DRUŠTVO

Udruga sportskih ribolovaca Kreševo osnovana je 1961.g. od strane nekolicine zaljubljenika, s ciljem propagiranja ribolova, zaštite prirodnih ljepota i okoline te boravka u prirodi.

Rad Udruge sportskih ribolovaca Kreševo može se pratiti kontinuirano gotovo 50 godina, sa kraćim periodom zastoja rada u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini (1992-95.).

Kroz cijelo vrijeme svoga djelovanja Udruga je posebnu pažnju usmjeravala ka zaštiti i unaprijeđenju ribljeg fonda na ribolovnim vodama koje su u njenom području djelovanja i rada. U periodu 1960-63. godine, Udruga je otkupila zemljište i izgradila Ribarski dom na lokalitetu Vrela s namjerom da osim društvenog prostora ima i osnovu za uzgoj riblje mlađi i poribljavanje. Uz sami objekat koji je imao prizemlje i dva kata sa terasom izgrađena su 4 bazena u svrhu uzgoja mlađi. Na žalost, od 70-tih godina prošlog stoljeća taj objekat je otuđen od Udruge i do danas nije vraćen u posjed.

Rad Udruge obnovljen je već odmah na kraju rata u Bosni i Hercegovini. Uporedo sa okupljanjem članova sačinjena je analiza stanja ribljeg fonda i došlo se do zapanjujućeg podatka da je riblji fond uništen u obimu 90-95%. Ihtiopopulacija lipljana i mladice je potpuno nestala ilegalnim izlovom, osnovna masa autohtone potočne pastrve bila je ispod biološkog minimuma održanja vrste te je punih tri godine trajala obnova ribljeg fonda kroz umjetno poribljavanje. Već nakon prve tri godine rezultati su bili vidljivi i ostvaren je značajan udio i prirodnog prirasta. Udruga je i u svim narednim godinama vršila redovna godišnja poribljavanja u količinama od 15-20.000 komada mlađi i na taj način osigurala potpuni oporavak ihtiopopulacije, usprkos ekološkim incidentima prouzročenim ispuštanju kemijskih supstanci u vodotoke. Ukupno je od 1996. do konca 2011. godine izvršeno poribljavanje u količini od 175.670 komada, ili izraženo u novčanim sredstvima 34.601,94 KM.
Sve aktivnosti poribljavanja Udruga je izvela svojim sredstvima.

Udruga danas broji cca 80 članova koji su raspoređeni u tri grupe, seniori, juniori i pioniri.

Prema raspoloživim podacima u SRSBiH, Udruga sportskih ribolovaca Kreševo spada među ribolovačke organizacije koje su najviše učinile u zaštiti i unaprijeđenju ribljeg fonda u apsolutnom obimu poribljavanja, tako i po prosjeku poribljavanja po kilometru ribolovnih voda.
Godine 2006. Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dodijelilo je Udruzi sportskih ribolovaca Kreševo ribolovno pravo gospodarenja nad vodama.

Vode kojima gospodari Udrugra sportskih ribolovaca Kreševo pripadaju I ribolovnom području, 2. ribolovnoj zoni i obuhvataju:

- rijeku Kreševku, od izvorišta do granice Općine Kiseljak (Mehin potok), s pritokama Dragušnica, Rakovčica i Ljuskava;
- Crnu rijeku, od izvorišta do ušća sa Bijelom rijekom (Sastavci), s pritokom Vojnica;
- Male i Velike vode, od izvorišta do spajanja u rijeku Željeznicu, od Ljeskovačkog potoka do potoka Nevra, nizvodno desna obala u Općini Kreševo, a lijeva obala u Općini Fojnica, u ukupnoj dužini 4 km;
- rijeku Lepenicu, od ušća Crne rijeke i Bijele rijeke (Sastavci), nizvodno lijeva obala u dužini od 400 m.
Kao stalna zona zabrane ribolova definiran je dio toka rijeke Kreševke kroz naselje Kreševo.
Dominantna vrsta ribe koja živi u ribolovnim vodama jeste autohtona potočna pastrmka (Salmo trutta morpha fario, Linnaeus 1758.), a uz nju je prisutna u manjoj mjeri i alohtona vrsta kalifornijska pastrmka (Oncorhynchaus mykiss, Wallbaum, 1792.) kao i autohtona vrsta peš (Cottus gobio, Linnaeus 1758.).

Kvalitativno-kvantitativni sastav ihtiopopulacije istraživanih reprezentativnih vodotoka I ribolovnog područja, 2. ribolovne zone je sljedeći:

• potočna pastrmka 78,55 %
• kalifornijska pastrmka 16,52 %
• peš 4,93 %

Prema karakteristikama ihtiopopulacije koju određuje dominantna vrsta ribe – potočna pastrva (Salmo trutta morpha fario, Linnaeus 1758.) dopuštene su ribolovne tehnike koje omogućavaju sportski karakter ribolova i onemogućavaju ugrožavanje ihtiopopulacije.
Sportski ribolov potočne pastrmke dopušten je jedino uz korištenje jednog ribolovnog štapa s umjetnom mušicom ili varalicom. Umjetni mamac-varalica smije imati najviše do 2 (dvije) udice, sa ili bez kontrakuke, dok umjetna mušica smije imati 1 (jednu) udicu sa ili bez kontrakuke.
Najstrože je zabranjen ribolov uz korištenje bilo kakvih živih ili mrtvih mamaca (ribe, gliste, kukci).
Od ribolovnog pribora dopušteno je korištenje sljedećeg pomoćnog pribora:
- mrežice za prihvat ribe (sak) i
- mreže čuvarice za spremanje ribe (nec).

Sav ostali pribor i alat je najstrože zabranjen.
Sportski ribolovci obavezni su pridržavati se dopuštenih količina dnevnog izlova od 4 komada jedne ili druge vrste, a svaki ulovljeni primjerak preko ove određene kvote mora biti vraćen u rijeku po sistemu "uhvati i pusti".
Rečena vrijednost dozvoljenog dnevnog ulova odnosi se na obavezno poštovanje zaštitne mjere od minimalno 25 cm.
Ribolovna sezona traje od 01.03.-30.09.godine izuzev Vranačkog potoka gdje sezona počinje mjesec dana kasnije tj. od 01.04.-30.09. tekuće godine.

Vode kojima gospodari Udrugra sportskih ribolovaca Kreševo pripadaju I ribolovnom području, 2. ribolovnoj zoni i obuhvataju:

- rijeku Kreševku, od izvorišta do granice Općine Kiseljak (Mehin potok), s pritokama Dragušnica, Rakovčica i Ljuskava;
- Crnu rijeku, od izvorišta do ušća sa Bijelom rijekom (Sastavci), s pritokom Vojnica;
- Male i Velike vode, od izvorišta do spajanja u rijeku Željeznicu, od Ljeskovačkog potoka do potoka Nevra, nizvodno desna obala u Općini Kreševo, a lijeva obala u Općini Fojnica, u ukupnoj dužini 4 km;
- rijeku Lepenicu, od ušća Crne rijeke i Bijele rijeke (Sastavci), nizvodno lijeva obala u dužini od 400 m.
Kao stalna zona zabrane ribolova definiran je dio toka rijeke Kreševke kroz naselje Kreševo.

Članovi ostalih ribolovnih udruga/društava i osoba koji žele loviti na vodama kojima upravlja USR Kreševo dužni su koristiti dnevnu dozvolu koju mogu kupiti kod ribočuvara/tajnika USR Kreševo gospodina Marka Ilića.

OSNOVNI PODACI:
NAZIV: UDRUGA SPORTSKIH RIBOLOVACA „KREŠEVO“
ADRESA: FraGrge Martića bb
71260 Kreševo
GODINA OSNIVANJA: 1961
BROJ ČLANOVA: cca 80

Predsjednik Udruge: Eugen Jukić
Predsjednik skupštine: Renato Pejak
Tajnik Udruge: Marko Ilić

Članovi upravnog odbora:
Eugen Jukić
Renato Pejak
Marko Ilić
Venco Bešlić
Božo Oroz
Safet Selimović
Oliver Stanić
Jurica Čalaga
Cviomil Balaban

Kontakt osobe:
Marko Ilić 063/369-576
Eugen Jukić 063/339-730

 

 • alkus.jpg
 • bbk.jpg
 • citrin.jpg
 • click.jpg
 • dezevice.jpg
 • logofb.png
 • milfas.jpg
 • milicevic.jpg
 • mis.jpg
 • nevra.jpg
 • pd_bitovnja.jpg
 • stilomatic.jpg

Kontakt